CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 57.

13-06-2023

1. Sự Kiện Anh Hùng Tư Chất 25

 • Thời gian sự kiện bắt đầu: 00:00 ngày 14/06/2023
 • Thời gian kết thúc sự kiện: 23:59 ngày 20/06/2023
 • Máy chủ và anh hùng xuất hiện:
Thời Gian Server                  
S1- S72 73-75 76-80 81-84 85-88 89-91 92-96 97-101 102-104 105 106-110 111-112 113-114 115-116 117-118  119 - 122 123 - 124 125 126 127 128 129 130 131
14/06/2023 Zamasu Hợp Thể Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Goku Bản Năng Vô Cực One-Star Dragon Gogeta SS Blue Beerus Whis Whis Whis Gogeta SS4 Goku & Vegeta SS Blue Whis Gohan & Videl Goku & Vegeta SS Blue Gogeta - SS Blue Jiren Cực Hạn Vegeta Evolution Jiren Gogeta - SS4 Goku Bản Năng Vô Cực Zamasu Hợp Thể Gogeta
15/06/2023 Zamasu Hợp Thể Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Goku Bản Năng Vô Cực One-Star Dragon Gogeta SS Blue Beerus Whis Whis Whis Gogeta SS4 Goku & Vegeta SS Blue Whis Gohan & Videl Goku & Vegeta SS Blue Gogeta - SS Blue Jiren Cực Hạn Vegeta Evolution Jiren Gogeta - SS4 Goku Bản Năng Vô Cực Zamasu Hợp Thể Gogeta
16/06/2023 Zamasu Hợp Thể Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Goku Bản Năng Vô Cực One-Star Dragon Gogeta SS Blue Beerus Whis Whis Whis Gogeta SS4 Goku & Vegeta SS Blue Whis Gohan & Videl Goku & Vegeta SS Blue Gogeta - SS Blue Jiren Cực Hạn Vegeta Evolution Jiren Gogeta - SS4 Goku Bản Năng Vô Cực Zamasu Hợp Thể Gogeta
17/06/2023 Zamasu Hợp Thể Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Goku Bản Năng Vô Cực One-Star Dragon Gogeta SS Blue Beerus Whis Whis Whis Gogeta SS4 Goku & Vegeta SS Blue Whis Gohan & Videl Goku & Vegeta SS Blue Gogeta - SS Blue Jiren Cực Hạn Vegeta Evolution Jiren Gogeta - SS4 Goku Bản Năng Vô Cực Zamasu Hợp Thể Gogeta
18/06/2023 Zamasu Hợp Thể Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Goku Bản Năng Vô Cực One-Star Dragon Gogeta SS Blue Beerus Whis Whis Whis Gogeta SS4 Goku & Vegeta SS Blue Whis Gohan & Videl Goku & Vegeta SS Blue Gogeta - SS Blue Jiren Cực Hạn Vegeta Evolution Jiren Gogeta - SS4 Goku Bản Năng Vô Cực Zamasu Hợp Thể Gogeta
19/06/2023 Zamasu Hợp Thể Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Goku Bản Năng Vô Cực One-Star Dragon Gogeta SS Blue Beerus Whis Whis Whis Gogeta SS4 Goku & Vegeta SS Blue Whis Gohan & Videl Goku & Vegeta SS Blue Gogeta - SS Blue Jiren Cực Hạn Vegeta Evolution Jiren Gogeta - SS4 Goku Bản Năng Vô Cực Zamasu Hợp Thể Gogeta
20/06/2023 Zamasu Hợp Thể Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Jiren Cực Hạn Goku Bản Năng Vô Cực One-Star Dragon Gogeta SS Blue Beerus Whis Whis Whis Gogeta SS4 Goku & Vegeta SS Blue Whis Gohan & Videl Goku & Vegeta SS Blue Gogeta - SS Blue Jiren Cực Hạn Vegeta Evolution Jiren Gogeta - SS4 Goku Bản Năng Vô Cực Zamasu Hợp Thể Gogeta

2. Lịch Luyện Thám Hiểm

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 14/06/2023

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 26/06/2023

Nội dung chi tiết:

Hệ Thống Nhiệm Vụ

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 8 loại nhiệm vụ để các Chiến Binh hoàn thành.
 • Sau khi hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào sẽ nhận được số lượng "Xu Thám Hiểm" của nhiệm vụ đó.
 • Mỗi ngày sẽ tiến hành làm mới nhiệm vụ (giữ nguyên nhiệm vụ chỉ reset tiến độ).
 • Khi hết 7 ngày sẽ có danh sách nhiệm vụ mới.

Hệ Thống Cửa Hàng

 • Khi tích lũy được số lượng "Xu Thám Hiểm" nhất định và dùng để đổi thưởng trong cửa hàng
 • Khi hết thời gian đổi thưởng sẽ làm mới hạn đổi của từng món trong cửa hàng này và reset toàn bộ "Xu Thám Hiểm" mỗi tuần

Chú ý: 

 • Tham gia miễn phí: tối đa nhận 350 điểm / tuần
 • Tham gia trả phí: tối đa nhận 245 điểm / tuần
 • Tổng tối đa điểm nhận: 595 điểm / tuần.

3. Phúc Lợi Cuối Tuần

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 17/06/2023

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 19/06/2023

Nội dung chi tiết: Mỗi ngày nhận 1 phần thưởng tại giao diện Phúc Lợi

4. Xếp Hạng Hạn Giờ

 • Máy chủ mở từ 394 ngày đến 400 ngày

Khiêu Chiến Ảo Cảnh

 • Mỗi lần tấn công Người Bảo Vệ ở tính năng [Ảo Cảnh Thời Gian] có thể nhận điểm tương ứng với độ khóa của Người Bảo Vệ
 • Khi đạt điểm chỉ định sẽ nhận thưởng tại mốc tương ứng.

Treo Máy Nhanh

 • Mỗi lần tiến hành nhận thưởng từ treo máy nhanh sẽ được tích điểm vào sự kiện = 10 điểm / lần
 • Khi số điểm đạt các mốc cố định của sự kiện sẽ nhận thưởng tương ứng.
 • Ngoài ra, sự kiện còn tiến hành đua TOP BXH cho các Chiến Binh mỗi khi tích lũy số lần nhận thưởng treo máy nhanh. Dựa vào số lượt để sắp xếp hạng theo thứ tự.
 • Trường hợp cùng số lần nhận thưởng tại treo ải nhanh sẽ dựa vào ai lên trước sẽ xếp hạng trước.

5. Xếp Hạng Hạn Giờ - PB Vật Liệu+BOSS Binh Đoàn

 • Máy chủ mở từ 394 ngày đến 400 ngày
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tham gia hoạt động chỉ định sẽ tiến hành nhận được đạo cụ đặc thù của sk tuần này.
 • Sử dụng vật phẩm đặc thù này để tiến hành đổi thưởng giá trị trong cửa hàng.
 • Hết sự kiện đạo cụ đặc thù sẽ mất (không được tích lũy)

6. Chiêu Mộ Hạn Giờ

Danh Sách Tướng Tâm Nguyện

 • Trong thời gian này, Chiến Binh chọn 1 trong các anh hùng sau để tiến hành chiêu mộ (có thể chọn lại anh hùng khác) để chiêu mộ.
 • Trong 7 ngày, Chiến Binh sẽ có 130 lượt sử dụng Kim Cương để Chiêu Mộ. Mỗi 9 tiếng sẽ có 1 lượt chiêu mộ miễn phí.
 • Khi hết Kim Cương sẽ tiến hành sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chip Năng Lượng" (có thể tích lũy cho sự kiện lần sau)
 • Tại giao diện [Ưu Đãi Chiêu Mộ], mỗi ngày nhận miễn phí 1x [Chip Năng Lượng]

Ngoài ra, khi chiêu mộ đủ 150 lần sẽ chắc chắn ra anh hùng đã chọn.

STT ANH HÙNG
1 Goku - SS Blue
2 Vegeta SS Blue
3 Goku SS4
4 Vegeta SS4
5 Vegetto
6 Broly Siêu Saiyan
7 Quy Lão Tối Thượng
8 Black Goku
9 Toppo Hủy Diệt
10 Toppo
11 Kefla
12 Kale
13 Hit
14 Broly

Ngoài ra khi chiêu mộ đạt mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng giá trị:

Lượt Rút Thẻ Quà 1 Số lượng quà 1
50 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
100 Siêu Đạn Năng Lượng 3
150 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
250 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
300 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
380 Anh Hùng Tự Chọn 1
520 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
680 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
800 Chiến hồn Tinh Anh+ 1
1000 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1

Nạp Đơn

 • Mỗi khi nạp bất kỳ gói nạp nào và đúng giá tiền yêu cầu tại mục Nạp Đơn sẽ nhận thêm phần thưởng hấp dẫn
 • Mệnh giá bao gồm: 219.000 - 329.000 - 699.000 - 1.099.000 - 2.199.000
 • Tại mỗi mốc nạp sẽ có hạn nhận thưởng khác nhau

Lưu ý: Gói nạp mua tại bất kì đâu miễn có mệnh giá yêu cầu sẽ nhận được thưởng tại giao diện này

Nhà Tâm Nguyện

 • Mỗi ngày có thể nhận 30 Đá Tâm Nguyện miễn phí trong thời gian sự kiện diễn ra.
 • Sử dụng Đá Tâm Nguyện và vật phẩm yêu cầu thêm để đổi các phần quà giá trị
 • Đá Tâm Nguyện: có thể tích lũy qua mỗi tuần sự kiện

Tướng đổi kì này: 

STT ĐÁ TÂM NGUYỆN TƯỚNG QUY ĐỔI TƯỚNG NHẬN Thời gian mở ẢNH
1 1400 Son Goku SS1 Gogeta Máy chủ 8 -14 ngày 
2 600 Black Goku Zamasu Hợp Thể Máy chủ 15 - 21 ngày
3 600 Goku SS Blue Goku Bản Năng Vô Cực Máy chủ 22 - 28 ngày
4 600 Toppo Jiren Máy chủ 29 - 35 ngày
5 600 Son Goku SS4 Gogeta SS4 Máy chủ 36 - 42 ngày
6 600 Toppo Huỷ Diệt Vegeta Evolution Máy chủ 43 - 49 ngày
7 600 Kefla Goku Vô Cực MUI Máy chủ 50 - 56 ngày
8 600 Kale Beerus Máy chủ 57 - 63 ngày
9 1000 Broly Gogeta SS Blue Máy chủ 64 - 70 ngày

Chúc Phúc Đồng Hành

 • Sử dụng vật phẩm "Thủy Tinh Chúc Phúc" để Chúc Phục và nhận thưởng ngẫu nhiên
 • Khi tất cả phần thưởng trên cây được nhận hết sẽ làm mới
 • Đồng Hành Kì Này: Mảnh Kaio

7. Lễ Hội Hoa Đăng

 • Thời gian bắt đầu: 00:00 14/6
 • Thời gian kết thúc: 23:59 20/06
 • Link chi tiết sự kiện:  Xem tại đây.