Khiêu Chiến Gohan Beast.

06-04-2023

Thời Gian Sự Kiện

 • Thời gian mở trang sự kiện: 05/04/2023 lúc 09:00
 • Thời gian đóng trang sự kiện: 12/04/2023 lúc 23:59
 • Thời gian nhận lượt từ nạp thẻ: 05/04/2023 lúc 00:00
 • Thời gian kết thúc lượt nạp thẻ: 11/04/2023 lúc 23:59

Cách Chơi Sự Kiện

 • Sử dụng lượt để khiêu chiến Beast Gohan để thu thập Huy Chương. Xem chi tiết cách kiếm tại đây Lượt Khiêu Chiến
 • Sử dụng Huy Chương để tiến hành đổi quà tại giao diện Shop Huy Chương. Khi đổi thành công sẽ trừ số Huy Chương tương ứng của gói quà đó.
 • Mỗi lượt Khiêu Chiến Beast Gohan sẽ tích luỹ số lần và nhận thưởng khi đạt số lần khiêu chiến tương ứng
 • Tham gia sự kiện tại đây: Khiêu Chiến Beast Gohan

Quy Tắc Kiếm Lượt

Thêm lượt
Nhiệm vụ Lượt khiêu chiến Chú Ý
Chia sẻ trang sự kiện
Mỗi ngày chia sẻ nhận 1 lượt chơi
1 Mỗi ngày chia sẻ
Đăng nhập trang sự kiện
Mỗi ngày đăng nhập nhận 1 lượt chơi
1 Mỗi ngày đăng nhập
Chuyển vào game 18.000 VNĐ [Quy Tắc]
Cứ 18K chuyển sẽ nhận 1 lượt chơi
1 Không giới hạn trong ngày
Khiêu chiến 10 lần Beast Gohan
(Hoàn trả 5 lượt khiêu chiến khi hoàn thành)
5 Nhận 1 lần duy nhất
Khiêu chiến 30 lần Beast Gohan
(Hoàn trả 15 lượt khiêu chiến khi hoàn thành)
15 Nhận 1 lần duy nhất

Quy Tắc Chuyển Tiền Vào Game

 • Nạp vào game ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 Lượt Chơi (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 Lượt Chơi)
 • Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)
 • Mỗi khi nạp xong có thể sẽ mất khoảng 30 phút để sự kiện cập nhật Lượt Chơi.

Chi Tiết Phần Thưởng

Phần Thưởng Khiêu Chiến

 • Mỗi lần khiêu chiến sẽ nhận ngẫu nhiên phần thưởng bên dưới
 • Riêng phần thưởng Combo sẽ nhận 1 lần duy nhất
Danh sách phần thưởng khiêu chiến
Phần thưởng Số lượng
Huy Chương 1
Huy Chương 3
Huy Chương 5
Huy Chương 10
Huy Chương 20
Huy Chương 30
Huy Chương 50
Combo "Beast Gohan" 1
Combo "Chiến Binh Truyền Thuyết" 1

 

 • Chi tiết phần thưởng các Combo trong quá trình Khiêu Chiến:
TÊN THƯỞNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
Combo "Beast Gohan"
Quyển Hồn Beast Gohan 50
Quà Mảnh 3 Hệ (Chọn) 2
Vàng 24 Giờ 10
Exp Anh Hùng 24 Giờ 10
Combo "Chiến Binh Truyền Thuyết"
Mảnh Anh Hùng Beast Gohan 50
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 2
Vàng 24 Giờ 10
Exp Anh Hùng 24 Giờ 10

Shop Huy Chương

 • Đổi thưởng sẽ trừ số Huy Chương tương ứng
 • Hạn đổi mỗi mốc sẽ khác nhau
Danh sách đổi thưởng Huy Chương
Phần thưởng Số lượng Yêu cầu số Huy Chương
Đạn Năng Lượng 10
2
Đá Đột Phá 2000
Vàng 12 Giờ 2
Exp Anh Hùng 12 Giờ 2
     
Siêu Đạn Năng Lượng 10
5
Đạn Năng Lượng 20
Vàng 24 Giờ 2
Exp Anh Hùng 24 Giờ 2
     
Chip Năng Lượng 25
10
Siêu Đạn Năng Lượng 10
Vàng 24 Giờ 2
Exp Anh Hùng 24 Giờ 2
     
Quà Siêu Cấp Anh Hùng UR (Chọn) 1
20
Chiến Hồn 6 Sao 2
Chip Năng Lượng 50
Quà Vật Liệu (Chọn) 2
     
Mảnh Anh Hùng Siêu Hiếm 50
50
Đá Thức Tỉnh 10
Siêu Đạn Năng Lượng 50
Quà Vật Liệu (Chọn) 5
     
Mảnh Whis 50
100
Chiến Hồn 9 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 10
Siêu Đạn Năng Lượng 50
     
Mảnh Beast Gohan 50
200
Chiến Hồn 10 Sao 1
Rương Nguồn Năng Lượng (Chọn) 100
Siêu Đạn Năng Lượng 50

Shop Tích Luỹ Lượt Khiêu Chiến

 • Tích luỹ số lượt Khiêu Chiến Gohan sẽ nhận thưởng khi đạt mốc tương ứng
 • Thời gian gửi quà vào trong game nhân vật đã chọn sẽ mất khoảng 5 ~ 10 phút
Danh sách đổi thưởng Lượt Khiêu Chiến
Phần thưởng Số lượng Mốc lượt
Kim Cương 1000
3
Đá Ước Nguyện 10
Đạn Năng Lượng 10
Quà Vật Liệu (Chọn) 1
     
Kim Cương 2000
5
Đá Ước Nguyện 20
Siêu Đạn Năng Lượng 10
Quà Vật Liệu (Chọn) 2
     
Kim Cương 3000
10
Đá Ước Nguyện Cao Cấp 10
Siêu Đạn Năng Lượng 10
Quà Vật Liệu (Chọn) 3
     
Kim Cương 5000
15
Đá Ước Nguyện Cao Cấp 20
Siêu Đạn Năng Lượng 20
Quà Vật Liệu (Chọn) 4
     
Kim Cương 10000
20
Quà Anh Hùng UR 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 5
     
Mảnh Anh Hùng Siêu Hiếm 50
30
Chiến Hồn 6 Sao 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 6
     
Rương Nguồn Năng Lượng (Chọn) 50
50
Chiến Hồn 7 Sao 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 7
     
Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) 1
70
Chiến Hồn 9 Sao 3 Hệ 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 8
     
Mảnh Whis 50
100
Chiến Hồn 9 Sao Trí Ý 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 10
     
Mảnh Beast Gohan 50
200
Chiến Hồn 9 Sao 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 12

Chi Tiết Thưởng Chung Tay Khiêu Chiến

 • Mỗi Chiến Binh khi Khiêu Chiến Beast Gohan sẽ tích luỹ số lượt khiêu chiến toàn server
 • Cuối sự kiện, sẽ tổng kết đạt mốc nào nhận thưởng mốc đó (cộng dồn quà tặng)
Mốc Phần Thưởng Số Lượng
10000
Quà Mảnh 3 Hệ (Chọn) 2
Đá Đột Phá 10000
Vàng 24 Giờ 1
Exp Anh Hùng 24 Giờ 1
20000
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 2
Chiến Hồn 6 Sao 3 Hệ 2
Vàng 24 Giờ 2
Exp Anh Hùng 24 Giờ 2
40000
Siêu Đạn Năng Lượng 20
Chiến Hồn 6 Sao- Trí Ý 2
Vàng 24 Giờ 4
Exp Anh Hùng 24 Giờ 4
70000
Mảnh Anh Hùng-Ý (Siêu Hiếm) 50
Chiến Hồn 9 Sao-Ý 2
Vàng 24 Giờ 6
Exp Anh Hùng 24 Giờ 6
100000
Mảnh Anh Hùng-Trí (Siêu Hiếm) 50
Đá Thức Tỉnh 10
Vàng 24 Giờ 8
Exp Anh Hùng 24 Giờ 8

Chi Tiết Thưởng Đua Top BXH

 • Sau khi sự kiện kết thúc sẽ thông báo kết quả lên Fanpage Chính Thức
 • Phần thưởng sẽ trao trong vòng 24 tiếng kể từ khi Fanpage đăng thông tin kết quả.
Hạng Phần Thưởng Số Lượng Yêu Cầu
1
Mảnh Anh Hùng Beast Gohan 150
200
Chiến Hồn 10 Sao 2
Đạn Năng Lượng 200
Siêu Đạn Năng Lượng 50
2
Mảnh Anh Hùng Beast Gohan 100
100
Chiến Hồn 10 Sao 1
Đạn Năng Lượng 150
Siêu Đạn Năng Lượng 50
3
Mảnh Anh Hùng Beast Gohan 50
70
Chiến Hồn 9 Sao 2
Đạn Năng Lượng 100
Siêu Đạn Năng Lượng 40
4 - 10
Mảnh Anh Hùng Beast Gohan 50
50
Chiến Hồn 9 Sao 1
Đạn Năng Lượng 50
Siêu Đạn Năng Lượng 30