LỊCH SỰ KIỆN MÁY CHỦ MỞ ĐỦ 43 - 49 NGÀY..

23-06-2022

Sự Kiện 1: Giới Thiệu Anh Hùng Mới

Điều kiện: Vượt ải 3-24 và máy chủ trên 8 ngày

Thời gian sự kiện bắt đầu: 29/06 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 05/07 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian sự kiện các máy chủ sẽ xuất hiện chuỗi sự kiện giới thiệu anh hùng mới

+ Nhữg máy chủ đã chạy đủ 8 ngày và đã từng chạy sự kiện giới thiệu anh hùng "Gogeta" sẽ chạy sự kiện giới thiệu anh hùng mới "Zamasu Hợp Thể"

Link: https://chienbinhtruyenthuyet.vn/news/su-kien/chuoi-su-kien-ra-mat-zamasu-hop-the

+ Những máy chủ đã chạy đủ 8 ngày và chưa tựng chạy sự kiện giới thiệu anh hùng "Gogeta" sẽ chạy sự kiện giới thiệu anh hùng mới "Gogeta"

Link: https://chienbinhtruyenthuyet.vn/news/su-kien/chuoi-su-kien-ra-mat-gogeta

Sự Kiện 2: Phúc Lợi Cuối Tuần

Thời gian sự kiện: Thứ 7 (02.07) - Chủ Nhật (03.07) - Thứ 2 (04.07).

Nội dung sự kiện: Mỗi ngày tại giao diện sự kiện [Phúc Lợi] sẽ nhận thưởng giá trị

Sự Kiện 3: Lịch Luyện Thám Hiểm

Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 41 ngày, và duy trì 7 ngày (Thứ 2 đến hết Chủ Nhật)

Nội dung sự kiện: Truy cập vào mục [Nhiệm Vụ]

HỆ THỐNG NHIỆM VỤ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 8 loại nhiệm vụ để các Chiến Binh hoàn thành.

Sau khi hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào sẽ nhận được số lượng "Xu Thám Hiểm" của nhiệm vụ đó.

Mỗi ngày sẽ tiến hành làm mới nhiệm vụ (giữ nguyên nhiệm vụ chỉ reset tiến độ).

Khi hết 7 ngày sẽ có danh sách nhiệm vụ mới.

Loại Nhiệm Vụ Số Lần Tích Điểm Thưởng
Tích lũy đăng nhập %s ngày 1 5
Khiêu chiến Nhà Phòng Thời Gian %s lần 1 5
Cống hiến Binh Đoàn%s lần 1 5
Mua đạo cụ ở Tiệm Tạp Hóa %s lần 2 10
Tiến hành đúc lại Phù Văn %s lần 1 10
Chiêu Mộ Hệ %s lần 1 15
Tích lũy nhận nạp %s Huân Chương Chiến Binh Z 300 15
Hôm nay hoàn thành %s lần nhiệm vụ mạo hiểm 7 20

HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Khi tích lũy được số lượng "Xu Thám Hiểm" nhất định và dùng để đổi thưởng trong cửa hàng

Khi hết thời gian đổi thưởng sẽ làm mới hạn đổi của từng món trong cửa hàng này và reset toàn bộ "Xu Thám Hiểm" mỗi tuần

Chú ý: 

Tham gia miễn phí: tối đa nhận 350 điểm / tuần

Tham gia trả phí: tối đa nhận 245 điểm / tuần

Tổng tối đa điểm nhận: 595 điểm / tuần.

Danh sách đổi thưởng tuần này:

Phần thưởng Số phần thưởng Điểm đổi Số lần được đổi
Vé Làm Mới Treo Giải 1 2 10
Vé Đại Hội Võ 1 5 10
Vé Giải Đấu Ngân Hà 1 5 10
Vàng 2 Giờ 1 5 10
Tinh Phách 2 Giờ 1 5 10
Đạn Năng Lượng 1 20 2
Đá Ước Nguyện 1 20 2
Rương Nguyên Tinh-III 1 40 1
Xu Trang Bị Cao Cấp 3 40 2
Đá Đột Phá 5000 40 2
Siêu Đạn Năng Lượng 1 50 1
Phiếu Chiến Binh Z 50 100 1
Quà Anh Hùng UR 50 380 1

Sự Kiện 4: Xếp Hạng Hạn Giờ

Kích hoạt khi tài khoản vượt ải 3 - 24 hoàn tất

Khiêu Chiến Ảo Cảnh Thời Gian

Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 44 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày

Nội dung sự kiện: 

Mỗi lần tấn công Người Bảo Vệ ở tính năng [Ảo Cảnh Thời Gian] có thể nhận điểm tương ứng với độ khóa của Người Bảo Vệ

Khi đạt điểm chỉ định sẽ nhận thưởng tại mốc tương ứng.

Điểm Chiêu Mộ Thưởng 1 Số Lượng 1 Thưởng 2 Số Lượng 2 Thưởng 3 Số Lượng 3
1000 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 10000    
2000 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 20000 Đá Đột Phá 100
3500 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 30000    
5000 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 50000 Đá Đột Phá 200
6500 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 50000    
8000 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 80000 Đá Đột Phá 300
9500 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 80000    
11000 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 100000 Đá Đột Phá 400
12500 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 100000    
14000 Mảnh Anh Hùng Dyspo 5 Vàng 150000 Đá Đột Phá 500

Bên cạnh đó sẽ dựa vào Điểm Tích Lũy được để tiến hành xếp hạng

Sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng đạt được.

XH Cao Nhất XH Thấp Nhất Thưởng 1 Số Lượng 1 Thưởng 2 Số Lượng 2 Thưởng 3 Số Lượng 3
1 1 Kim Cương 1000 Siêu Đạn Năng Lượng 5 Rương Nguyên Tinh-IV 1
2 2 Kim Cương 800 Siêu Đạn Năng Lượng 3 Rương Nguyên Tinh-III 2
3 3 Kim Cương 500 Siêu Đạn Năng Lượng 2 Rương Nguyên Tinh-III 1
4 10 Kim Cương 300 Đạn Năng Lượng 2 Rương Nguyên Tinh-II 1
11 20 Kim Cương 150 Đạn Năng Lượng 1 Rương Nguyên Tinh-I 1
21 50 Kim Cương 120 Đạn Năng Lượng 1    
51 100 Kim Cương 100        
101 200 Kim Cương 80        
201 999 Kim Cương 50        

Treo Máy Nhanh

Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 44 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày

Nội dung sự kiện: 

- Mỗi lần tiến hành nhận thưởng từ treo máy nhanh sẽ được tích điểm vào sự kiện = 10 điểm / lần

- Khi số điểm đạt các mốc cố định của sự kiện sẽ nhận thưởng tương ứng.

- Ngoài ra, sự kiện còn tiến hành đua TOP BXH cho các Chiến Binh mỗi khi tích lũy số lần nhận thưởng treo máy nhanh. Dựa vào số lượt để sắp xếp hạng theo thứ tự.

- Trường hợp cùng số lần nhận thưởng tại treo ải nhanh sẽ dựa vào ai lên trước sẽ xếp hạng trước.

Lượt Treo Máy Thưởng 1 Số Lượng 1 Thưởng 2 Số Lượng 2 Thưởng 3 Số Lượng 3
30 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 10000    
50 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 20000 Đá Đột Phá 100
80 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 30000    
100 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 50000 Đá Đột Phá 200
150 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 50000    
200 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 80000 Đá Đột Phá 300
250 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 80000    
300 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 100000 Đá Đột Phá 400
350 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 100000    
400 Mảnh Vegeta-SS1 5 Vàng 150000 Đá Đột Phá 500

Bên cạnh đó sẽ dựa vào Điểm Tích Lũy được để tiến hành xếp hạng

Sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng đạt được.

XH Cao Nhất XH Thấp Nhất Thưởng 1 Số Lượng 1 Thưởng 2 Số Lượng 2 Thưởng 3 Số Lượng 3
1 1 Kim Cương 1000 EXP Anh Hùng 12 Giờ 8 Mảnh Anh Hùng Tinh Anh 50
2 2 Kim Cương 800 EXP Anh Hùng 12 Giờ 5 Mảnh Anh Hùng Tinh Anh 50
3 3 Kim Cương 500 EXP Anh Hùng 12 Giờ 4 Mảnh Anh Hùng Tinh Anh 50
4 10 Kim Cương 300 EXP Anh Hùng 12 Giờ 2 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 50
11 20 Kim Cương 150 EXP Anh Hùng 8 Giờ 2 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 25
21 50 Kim Cương 120 EXP Anh Hùng 8 Giờ 1    
51 100 Kim Cương 100 EXP Anh Hùng 2 Giờ 3    
101 200 Kim Cương 80 EXP Anh Hùng 2 Giờ 2    
201 999 Kim Cương 50 EXP Anh Hùng 2 Giờ 1    

Sự Kiện 5: Đổi Hạn Giờ - Ảo Cảnh Thời Gian

Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 44 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày

Nội dung sự kiện: 

Thông qua lối chơi [Ảo Cảnh Thời Gian], có thể nhận được đạo cụ đặc biệt tương ứng. Sử dụng đạo cụ kiếm được để đổi thưởng

Sự Kiện 6: Chiêu Mộ Hạn Giờ

Thời gian sự kiện: máy chủ chạy đủ 46 ngày, duy trì trong 7 ngày liên tiếp.

Danh Sách Tướng Tâm Nguyện

Trong thời gian này, Chiến Binh chọn 1 trong các anh hùng sau để tiến hành chiêu mộ (có thể chọn lại anh hùng khác) để chiêu mộ.

Trong 7 ngày, Chiến Binh sẽ có 130 lượt sử dụng Kim Cương để Chiêu Mộ. Mỗi 9 tiếng sẽ có 1 lượt chiêu mộ miễn phí.

Khi hết Kim Cương sẽ tiến hành sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chip Năng Lượng" (có thể tích lũy cho sự kiện lần sau)

Tại giao diện [Ưu Đãi Chiêu Mộ], mỗi ngày nhận miễn phí 1x [Chip Năng Lượng]

Ngoài ra, khi chiêu mộ đủ 150 lần sẽ chắc chắn ra anh hùng đã chọn.

STT ANH HÙNG
1 Goku - SS Blue
2 Vegeta SS Blue
3 Goku SS4
4 Vegeta SS4
5 Vegetto
6 Broly Siêu Saiyan
7 Quy Lão Tối Thượng
8 Black Goku
9 Toppo Hủy Diệt
10 Toppo
11 Kefla
12 Kale
13 Hit
14 Broly

Ngoài ra khi chiêu mộ đạt mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng giá trị:

Lượt Rút Thẻ Quà 1 Số lượng quà 1
50 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
100 Siêu Đạn Năng Lượng 3
150 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
250 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
300 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
380 Anh Hùng Tự Chọn 1
520 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
680 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
800 Chiến hồn Tinh Anh+ 1
1000 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1

BXH CHIÊU MỘ

Khi mỗi lần chiêu mộ (bất kể Kim Cương hay Chip Năng Lượng) sẽ được tính điểm và xếp hạng sự kiện

Cần tối thiểu 100 lượt Chiêu Mộ để có thể tham gia xếp hạng.

Xếp Hạng Quà 1 Số lượng 1 Quà 2 Số lượng 2 Quà 3 Số lượng 3 Quà 4 Số lượng 4
1 Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 150 Siêu Đạn Năng Lượng 20 Đá Đột Phá 10000
2 Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 100 Siêu Đạn Năng Lượng 18 Đá Đột Phá 8000
3 Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Random) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Siêu Đạn Năng Lượng 15 Đá Đột Phá 5000
4 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Siêu Đạn Năng Lượng 12 Đá Đột Phá 4000
5 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Siêu Đạn Năng Lượng 10 Đá Đột Phá 3000
6 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 40 Siêu Đạn Năng Lượng 8 Đá Đột Phá 3000
7 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 40 Siêu Đạn Năng Lượng 6 Đá Đột Phá 2000
8 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 30 Siêu Đạn Năng Lượng 5 Đá Đột Phá 2000
9 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 30 Siêu Đạn Năng Lượng 4 Đá Đột Phá 1000
10 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 30 Siêu Đạn Năng Lượng 3 Đá Đột Phá 1000
11+     Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 25 Siêu Đạn Năng Lượng 2  

Nhà Tâm Nguyện

Mỗi ngày có thể nhận 30 Đá Tâm Nguyện miễn phí trong thời gian sự kiện diễn ra.

Sử dụng Đá Tâm Nguyện và vật phẩm yêu cầu thêm để đổi các phần quà giá trị

Đá Tâm Nguyện: có thể tích lũy qua mỗi tuần sự kiện

Vật phẩm tiêu hao 1 Số lượng vật phẩm1 Vật phẩm tiêu hao 2 Số lượng vật phẩm2 Vật phẩm được nhận Số lượng được nhận Lượt đổi
Đá Tâm Nguyện 1400 Son Goku-SS1 1 Gogeta 1 1
Đá Tâm Nguyện 600 Zamasu 1 Zamasu Hợp Thể 1 1
Đá Tâm Nguyện 600 Goku-SS Blue 1 Goku Bản Năng Vô Cực 1 1
Đá Tâm Nguyện 600 Toppo 1 Jiren 1 1
Đá Tâm Nguyện 600 Goku-SS4 1 Gogeta-SS4 1 1
Đá Tâm Nguyện 600 Kale 1 Beerus 1 1
Đá Tâm Nguyện 100 Đạn Năng Lượng 5 Vật Phẩm Rút Thẻ Kỳ Này 5 1
Đá Tâm Nguyện 300 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 50 5
Đá Tâm Nguyện 400 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Quà Anh Hùng 3 Hệ (Chọn) 1 3
Đá Tâm Nguyện 300 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 50 Chiến Hồn-Trí Ý (Tinh Anh) 1 3
Đá Tâm Nguyện 200 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 50 Chiến Hồn Tinh Anh Ba Hệ 1 5
Đá Tâm Nguyện 1200     Rương Nguyên Tinh-V 1 1
Đá Tâm Nguyện 1     Đá Đột Phá 30 500

Chúc Phúc Đồng Hành

Sử dụng vật phẩm "Thủy Tinh Chúc Phúc" để Chúc Phục và nhận thưởng ngẫu nhiên

Khi tất cả phần thưởng trên cây được nhận hết sẽ làm mới

Thưởng Số lượng thưởng
Mảnh Phù Thủy Hạt Mít 50
Quà Anh Hùng UR 1
Anh Hùng SSR 3 Hệ (Chọn) 1
Chiến Hồn-Trí Ý (Tinh Anh) 1
Chiến Hồn Tinh Anh 3 Hệ 1
Siêu Đạn Năng Lượng 2
Đá Ước Nguyện Cao Cấp 2
Đá Đột Phá 5000
Nguyên Khí Tinh 20000
Đạn Năng Lượng 5
Đá Ước Nguyện 5
Nguyên Khí 2
Vàng 12 Giờ 3
Tinh Phách 12 Giờ 3