LỊCH SỰ KIỆN MÁY CHỦ MỞ ĐỦ 8 - 14 NGÀY.

24-05-2022

Sự Kiện 1: Phúc Lợi Kim Cương

Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 8 ngày, sự kiện duy trì 9 ngày

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian sự kiện, hoàn thành các nhiệm vụ được đưa ra mỗi ngày để nhận thưởng.

- Ngoài ra khi mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tính 1 Điểm Sôi Nổi

- Khi đạt điểm Sôi Nổi tại các mốc nhất định sẽ nhận thưởng.

(Hình ảnh thưởng có thể khác so với thật tế trong game)

Sự Kiện 2: Nạp Tích Lũy Ngày

Thời gian sự kiện: máy chủ chạy đủ 8 ngày, duy trì 7 ngày liên tiếp

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày khi Chiến Binh tiến hành mua các gói nạp sẽ được tích lũy "Huân Chương Chiến Binh Z" vào sự kiện.

Khi đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.

Mỗi ngày sẽ reset số lượng tích lũy Huân Chương Z

Huân Chương Chiến Binh Z Cần Thưởng 1 Số lượng 1 Thưởng 2 Số lượng 2 Thưởng 3 Số lượng 3 Thưởng 4 Số lượng 4
500 Đạn Năng Lượng 3 Năng Lượng Thượng Đế 10 Vé Làm Mới Treo Giải 5 Vàng 200000
1000 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Tim Rồng Thần 5000 Đá Đột Phá 500 Vàng 400000
2000 Phiếu Chiến Binh Z 1 Siêu Đạn Năng Lượng 1 Năng Lượng Thượng Đế 15 Nguyên Khí Tinh 2000
5000 Phiếu Chiến Binh Z 3 Đạn Năng Lượng 8 Tim Rồng Thần 30000 Vàng 800000
8000 Quà Mảnh 3 Hệ (Chọn) 1 Đạn Năng Lượng 10 Kim Cương 800 Vàng 1000000
10000 Phiếu Chiến Binh Z 6 Siêu Đạn Năng Lượng 3 Đạn Năng Lượng 15 Đá Đột Phá 1000
20000 Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng Cực Hiếm 50 Siêu Đạn Năng Lượng 5 Vàng 1400000

Sự Kiện 3: Xếp Hạng Hạn Giờ

Kích hoạt khi tài khoản vượt ải 3 - 24 hoàn tất

Chiêu Mộ Anh Hùng

Thời gian sự kiện: máy chủ chạy đủ 9 ngày, duy trì trong 7 ngày liên tiếp.

Nội dung sự kiện: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi khi chiêu mộ anh hùng sẽ tích điểm chiêu mộ tại sự kiện.

1 Lần Chiêu Mộ Thường = 10 Điểm

1 Lần Chiêu Mộ Bạn Bè = 5 Điểm

1 Lần Chiêu Mộ Theo Hệ = 20 Điểm

Khi điểm Chiêu Mộ đạt mốc chỉ định sẽ nhận thưởng. (không reset khi đạt mốc cao nhất)

Điểm Chiêu Mộ Thưởng 1 Số Lượng 1 Thưởng 2 Số Lượng 2 Thưởng 3 Số Lượng 3
40 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 10000    
80 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 20000 Đá Đột Phá 100
120 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 30000    
160 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 50000 Đá Đột Phá 200
200 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 50000    
240 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 80000 Đá Đột Phá 300
280 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 80000    
320 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 100000 Đá Đột Phá 400
360 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 100000    
400 Mảnh Anh Hùng Siêu Android 13 5 Vàng 150000 Đá Đột Phá 500

Ngoài ra, dựa vào điểm Chiêu Mộ để xếp hạng nhận thưởng theo thứ cao đên thấp:

XH Cao Nhất XH Thấp Nhất Thưởng 1 Số Lượng 1 Thưởng 2 Số Lượng 2 Thưởng 3 Số Lượng 3
1 1 Kim Cương 1000 EXP Anh Hùng 12 Giờ 8 Rương Nguyên Tinh-IV 1
2 2 Kim Cương 800 EXP Anh Hùng 12 Giờ 5 Rương Nguyên Tinh-III 2
3 3 Kim Cương 500 EXP Anh Hùng 12 Giờ 4 Rương Nguyên Tinh-III 1
4 10 Kim Cương 300 EXP Anh Hùng 12 Giờ 2 Rương Nguyên Tinh-II 1
11 20 Kim Cương 150 EXP Anh Hùng 8 Giờ 2 Rương Nguyên Tinh-I 1
21 50 Kim Cương 120 EXP Anh Hùng 8 Giờ 1    
51 100 Kim Cương 100 EXP Anh Hùng 2 Giờ 3    
101 200 Kim Cương 80 EXP Anh Hùng 2 Giờ 2    
201 999 Kim Cương 50 EXP Anh Hùng 2 Giờ 1    

Đại Hội Võ Thuật

Thời gian sự kiện: máy chủ chạy đủ 9 ngày, duy trì trong 7 ngày liên tiếp.

Nội dung sự kiện: 

Trong thời gian này, mỗi khi Chiến Binh tham gia Đại Hội Võ Thuật sẽ được tính điểm vào Mốc Điểm Võ Đạo 

Khi đạt mốc chỉ định sẽ nhận thưởng tại giao diện sự kiện

Điểm Võ Đạo Thưởng 1 Số Lượng 1 Thưởng 2 Số Lượng 2 Thưởng 3 Số Lượng 3
50 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 10000    
100 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 20000 Kim Cương 100
150 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 30000    
200 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 50000 Kim Cương 100
250 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 50000    
300 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 80000 Kim Cương 200
350 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 80000    
400 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 100000 Kim Cương 200
450 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 100000    
500 Mảnh Anh Hùng Gowasu 5 Vàng 150000 Kim Cương 300

Sự Kiện 4: Đổi Hạn Giờ

Thời gian sự kiện: máy chủ chạy đủ 9 ngày, duy trì trong 7 ngày liên tiếp.

Nội dung sự kiện: 

Trong thời gian sự kiện diễn ra, mỗi khi treo máy và nhận thưởng tại rương thám hiểm. Chiến Binh sẽ có cơ hội nhận thưởng vật phẩm đặc biệt để đổi tại cửa hàng.

Rơi ải sẽ duy trì trong 7 ngày, và cửa hàng đổi thưởng tồn tại trong 9 ngày.

Đạo cụ sự kiện lần này [Tinh Thể Thảo Nguyên] sau khi hết 9 ngày sự kiện sẽ xóa

Thưởng Số lượng Số lượng giới hạn mua Đạo cụ sự kiện cần để đổi
Siêu Đạn Năng Lượng 1 1 3000
Mảnh Anh Hùng Frost hiện tại 50 1 8000
Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 1 6000
Đạn Năng Lượng 1 1 300
Đạn Năng Lượng 1 10 900
Tinh Phách 12 giờ 1 3 1000
Vàng 12 Giờ 1 3 1000
Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 5 50 250
Đá Đột Phá 10 99 50
Vàng 10000 99 30

Sự Kiện 5: Chiêu Mộ Hạn Giờ

Thời gian sự kiện: máy chủ chạy đủ 11 ngày, duy trì trong 7 ngày liên tiếp.

Danh Sách Tướng Tâm Nguyện

Trong thời gian này, Chiến Binh chọn 1 trong các anh hùng sau để tiến hành chiêu mộ (có thể chọn lại anh hùng khác) để chiêu mộ.

Trong 7 ngày, Chiến Binh sẽ có 130 lượt sử dụng Kim Cương để Chiêu Mộ. Mỗi 9 tiếng sẽ có 1 lượt chiêu mộ miễn phí.

Khi hết Kim Cương sẽ tiến hành sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chip Năng Lượng" (có thể tích lũy cho sự kiện lần sau)

Tại giao diện [Ưu Đãi Chiêu Mộ], mỗi ngày nhận miễn phí 1x [Chip Năng Lượng]

Ngoài ra, khi chiêu mộ đủ 150 lần sẽ chắc chắn ra anh hùng đã chọn.

STT ANH HÙNG
1 Goku - SS Blue
2 Vegeta SS Blue
3 Goku SS4
4 Vegeta SS4
5 Vegetto
6 Broly Siêu Saiyan
7 Quy Lão Tối Thượng
8 Black Goku

Ngoài ra khi chiêu mộ đạt mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng giá trị:

Lượt Rút Thẻ Quà 1 Số lượng quà 1
50 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
100 Siêu Đạn Năng Lượng 3
150 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
250 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
300 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
380 Anh Hùng Tự Chọn 1
520 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
680 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
800 Chiến hồn Tinh Anh+ 1
1000 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1

BXH Chiêu Mộ

Khi mỗi lần chiêu mộ (bất kể Kim Cương hay Chip Năng Lượng) sẽ được tính điểm và xếp hạng sự kiện

Cần tối thiểu 100 lượt Chiêu Mộ để có thể tham gia xếp hạng.

Xếp Hạng Quà 1 Số lượng 1 Quà 2 Số lượng 2 Quà 3 Số lượng 3 Quà 4 Số lượng 4
1 Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 150 Siêu Đạn Năng Lượng 20 Đá Đột Phá 10000
2 Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 100 Siêu Đạn Năng Lượng 18 Đá Đột Phá 8000
3 Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Random) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Siêu Đạn Năng Lượng 15 Đá Đột Phá 5000
4 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Siêu Đạn Năng Lượng 12 Đá Đột Phá 4000
5 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Siêu Đạn Năng Lượng 10 Đá Đột Phá 3000
6 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 40 Siêu Đạn Năng Lượng 8 Đá Đột Phá 3000
7 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 40 Siêu Đạn Năng Lượng 6 Đá Đột Phá 2000
8 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 30 Siêu Đạn Năng Lượng 5 Đá Đột Phá 2000
9 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 30 Siêu Đạn Năng Lượng 4 Đá Đột Phá 1000
10 Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 30 Siêu Đạn Năng Lượng 3 Đá Đột Phá 1000
11+     Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 25 Siêu Đạn Năng Lượng 2    

Nhà Tâm Nguyện

Mỗi ngày có thể nhận 30 Đá Tâm Nguyện miễn phí trong thời gian sự kiện diễn ra.

Sử dụng Đá Tâm Nguyện và vật phẩm yêu cầu thêm để đổi các phần quà giá trị

Số lượng vật phẩm1 Vật phẩm tiêu hao 2 Số lượng vật phẩm2 Vật phẩm được nhận Số lượng được nhận Lượt đổi
1400 Zamasu Hợp Thể 1 Zamasu Hợp Thể 1 1
100 Đạn Năng Lượng 5 Vật Phẩm Rút Thẻ Kỳ Này 5 1
300 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 50 5
400 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 50 Quà Anh Hùng 3 Hệ (Chọn) 1 3
300 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 50 Chiến Hồn-Trí Ý (Tinh Anh) 1 3
200 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 50 Chiến Hồn Tinh Anh Ba Hệ 1 5
1200     Rương Nguyên Tinh-V 1 1
1     Đá Đột Phá 30 500

Chúc Phúc Đồng Hành

Sử dụng vật phẩm "Thủy Tinh Chúc Phúc" để Chúc Phục và nhận thưởng ngẫu nhiên

Khi tất cả phần thưởng trên cây được nhận hết sẽ làm mới

Thưởng Số lượng thưởng
Mảnh Đồng Hành Kaio 50
Quà Anh Hùng UR 1
Anh Hùng SSR 3 Hệ (Chọn) 1
Chiến Hồn-Trí Ý (Tinh Anh) 1
Chiến Hồn Tinh Anh 3 Hệ 1
Siêu Đạn Năng Lượng 2
Đá Ước Nguyện Cao Cấp 2
Đá Đột Phá 5000
Nguyên Khí Tinh 20000
Đạn Năng Lượng 5
Đá Ước Nguyện 5
Nguyên Khí 2
Vàng 12 Giờ 3
Tinh Phách 12 Giờ 3

Sự Kiện 6: Phúc Lợi Cuối Tuần

Thời gian sự kiện: Thứ 7 (28/5) - Chủ Nhật (29/5) - Thứ 2 (30/5).

Nội dung sự kiện: Mỗi ngày tại giao diện sự kiện [Phúc Lợi] sẽ nhận thưởng giá trị

Tin Tức 1: Cửa Hàng Chiến Binh Z

Thời gian sự kiện: Máy chủ mở đủ 8 ngày trở đi

Nội dung sự kiện:

I/ Kích hoạt cửa hàng

1. Chiến binh hoàn thành vượt ải 3 - 24

2. Máy chủ mở đủ 8 ngày

II/ Nội dung:

- Tại cửa hàng các Chiến Binh sẽ có thể tùy chọn tướng mà mình muốn quy đổi.

- Sử dụng vật phẩm [Phiếu Chiến Binh Z] - nhận được thông qua [Nạp Ngày] và các sự kiện khác trong game và fanpage để tiến hành đổi thưởng.

- Cửa hàng sẽ làm mời lượt mua khi hết thời gian đếm ngược.