Ngày Vàng 24/09.

23-09-2023

Thời gian sự kiện:

Sự kiện diễn ra trong ngày:

00:00 cho đến 23:59:59 24/09/2023

Thể lệ:

Mỗi ngày khi các chiến binh tham gia nạp thẻ tại web hoặc mua các gói trong game sẽ nhận đước phần thưởng tương ứng
Hình thức trao thưởng qua thư trong vòng 48h sau khi kết thúc sự kiện các mốc


Lưu ý:

Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 1 lần. 
Vd: Người chơi A nạp 3 gói 18,000 22,000 và 89,000 thì sẽ nhận đước phần thưởng của mốc 1 và 3

 

Phần thưởng:

Mốc   Gói Nạp  Phần thưởng
1                18,000 Kim Cương x500, Quà Vật Liệu (Chọn) x1,  Siêu Đạn Năng Lượng x20,  Quyển Tầm Bảo Cao Cấp x20
               22,000
               25,000
2                36,000 Kim Cương x1500, Quà Vật Liệu (Chọn) x2,  Siêu Đạn Năng Lượng x30,  Quyển Tầm Bảo Cao Cấp x40
               45,000
               49,000
               69,000
               79,000
3                89,000 Quà Vật Liệu (Chọn) x5, Rương Nguyên Tinh V x10,  Chiến Hồn 5 Sao x10,  Rương Nguồn Năng Lượng (Chọn) x10, Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) x10
               90,000
               99,000
             109,000
             129,000
             149,000
4              180,000 Quà Vật Liệu (Chọn) x10, Rương Nguyên Tinh V x15,  Chiến Hồn 6 Sao x10,  Rương Nguồn Năng Lượng (Chọn) x40, Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) x15
             219,000
             229,000
5              270,000 Quà Vật Liệu (Chọn) x15, Rương Nguyên Tinh-VI x10,  Chiến Hồn 7 Sao x10,  Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) x2, Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) x20
             329,000
6              349,000 Quà Vật Liệu (Chọn) x20, Rương Nguyên Tinh-VI x15,  Chiến Hồn 8 Sao x10,  Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) x4, Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) x25
             360,000
             449,000
7              540,000 Quà Vật Liệu (Chọn) x30, Rương Nguyên Tinh-VI x20,  Chiến Hồn 8 Sao x10,  Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) x6, Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) x30
             599,000
             699,000
8              900,000 Quà Vật Liệu (Chọn) x40, Rương Nguyên Tinh-VI x40,  Chiến Hồn 9 Sao x10,  Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) x8, Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) x40
         1,099,000
9          1,800,000 Quà Vật Liệu (Chọn) x50, Rương Nguyên Tinh-VI x50,  Chiến Hồn 10 Sao x10,  Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) x10, Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) x50
         2,199,000