SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT: LỄ HỘI HOA ĐĂNG.

28-10-2022

Thông Tin Sự Kiện

 • Thời gian bắt đầu:00:00 ngày 14/06/2023
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 20/06/2023

Sự Kiện 1: Pháo Hoa Lung Linh

 • Trong thời gian này, Chiến Binh có tối đa 5 lần đốt pháo hoa để nhận thưởng ngẫu nhiên
 • Phần thưởng sẽ chuyển thẳng vào túi đồ
Thưởng báo danh Số lượng thưởng
Kim Cương 500
Đá Đột Phá 500
Đạn Năng Lượng 10
Siêu Đạn Năng Lượng 2
Mảnh Anh Hùng Cực Hiếm 5
Mảnh Anh Hùng 5 Sao 10
Vàng 12 Giờ 1
Exp Anh Hùng 12 Giờ 1
Xu Trang Bị 50
Vàng 8 Giờ 1
Exp Anh Hùng 8 Giờ 1

Sự Kiện 2: Đố Đèn

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chiến Binh sẽ có 5 câu hỏi và mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án để chọn. Chọn chính xác đáp án sẽ nhận thưởng: 

+ Đèn Hoa Đăng: sử dụng tại sự kiện Đèn Hoa Rực Rỡ (kiếm thông qua sự kiện Đố Đèn & Nhiệm vụ Hằng Ngày)

+ Bánh Ngọt: sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

 • Nếu trả lời sai 1 câu hỏi thì vẫn không tính số lần giới hạn câu hỏi trong ngày hôm đó.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng vật phẩm Bánh Ngọt
Sử dụng nhận được Số lượng
Kim Cương 300
Đá Ước Nguyện 10
Đá Ước Nguyện Cao Cấp 2
Chip Năng Lượng 2
Quyển Tầm Bảo 5
Vàng 8 Giờ 1
Exp Anh Hùng 8 Giờ 1

Sự Kiện 3: Đèn Hoa Rực Rỡ

 • Trong thời gian này, sử dụng Đèn Hoa Đăng để cùng nhau đạt mốc quà cao nhất.
 • Chung tay cống hiến Đèn Hoa Đăng đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó toàn server
 • Khi đạt mốc tối đa sẽ không reset thưởng
 • Phần quà các mốc gồm:
Tiến độ Đèn Hoa Rực Rỡ Thưởng Số lượng thưởng
100000 Mốc 1 Mảnh Anh Hùng Cực Hiếm 50
200000 Mốc 2 Đạn Năng Lượng 50
400000 Mốc 3 Rương Nguyên Tinh V 1
600000 Mốc 4 Siêu Đạn Năng Lượng 20
800000 Mốc 5 Mảnh Anh Hùng Siêu Hiếm 50

Sự Kiện 4: Gói Ưu Đãi

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có những gói quà ưu đãi mà Bulma đã chuẩn bị.
 • Mỗi gói quà sẽ có 2 ô cho phép Chiến Binh tuỳ chỉnh phần quà mong muốn.
 • Đặc biệt, tiếp tục cơ hội sợ hữu Whis với giá ưu đãi <3