SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT: THÁM HIỂM TẦM BẢO.

15-11-2022

Thời Gian

 • Thời gian sự kiện bắt đầu: 22/06/2023 lúc 00:00
 • Thời gian sự kiện kết thúc: 26/06/2023 lúc 23:59
 • Áp dụng người chơi vượt ải 3-24

Phần Quà Mỗi Ngày

Mỗi ngày Chiến Binh sẽ có thể nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách thưởng dưới đây

PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
Kim Cương 100
Đá Đột Phá 100 
Đạn Năng Lượng 3
Đạn Năng Lượng 1
Siêu Đạn Năng Lượng 2
Siêu Đạn Năng Lượng 1
Mảnh Anh Hùng Tinh Anh 50
Mảnh Anh Hùng Hiếm 50
Vàng 12H 1
Exp Anh Hùng 12H 1
Xu Trang Bị 30
Vàng 2H 1
Exp Anh Hùng 2H 1
Thẻ Tầm Bảo 1

Nhiệm Vụ Mỗi Ngày

 • Tại giao diện sự kiện sẽ có những nhiệm vụ để Chiến Binh hoàn thành.
 • Mỗi khi hoàn thành sẽ nhận 1 phần thưởng tương ứng
 • Lưu ý: Nhiệm Vụ Ngày sẽ reset mỗi ngày

Gói Ưu Đãi

 • Tại giao diện sự kiện sẽ có các gói nạp ưu đãi vật phẩm [Thẻ Tầm Bảo] x2
 • Đặc biệt tại mỗi gói nạp, các Chiến Binh có thể tùy chọn vật phẩm mong muốn mua ở 2 ô trống.

Tầm Bảo Nhận Thưởng

 • Tại giao diện sự kiện này, Chiến Binh sử dụng vật phẩm [Thẻ Tầm Bảo] để tiến hành nhận thưởng ngẫu nhiên ở mỗi tầng. 
 • Mỗi lần sử dụng 1x [Thẻ Tầm Bảo] sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng. Nếu may mắn sẽ nhận ngay phần thưởng lớn tầng đó.
 • Chiến Binh có thể dùng Kim Cương để Tầm Bảo tối đa 4 lần xuyên suốt thời gian sự kiện.
 • Tổng cộng sẽ có 5 tầng phần thưởng và sẽ được di chuyển lên tầng cao hơn khi dò ra phần thưởng lớn của tầng đó.
 • Tại mỗi tầng, Chiến Binh có thể lựa chọn phần thưởng lớn mà mình mong muốn và tiến hành truy tìm phần thưởng lớn.
 • Mỗi tầng sẽ bao gồm 36 ô thưởng, trong đó có 1 ô thưởng lớn.

Lưu ý: Chiến Binh có thể chọn lại các phần thưởng lớn ở các tầng trên đã vượt qua 

Danh sách phần thưởng lớn ở mỗi tầng: 

PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG THƯỞNG LỚN TẦNG
Đạn Năng Lượng 5 1
Rương Nguyên Tinh IV 1
Siêu Đạn Năng Lượng 3 2
Mảnh Anh Hùng Tinh Anh 50
Đá Đột Phá 3000 3
Đá Uớc Nguyện Cao Cấp 3 4
Mảnh Anh Hùng Broly Siêu Saiyan 25 5
Mảnh Anh Hùng Zamasu Hợp Thể - Tư Chất 25 25
Mảnh Anh Hùng Goku Bản Năng Vô Cực - Tư Chất 25 25
Mảnh Anh Hùng Toppo Hủy Diệt 25
Mảnh Anh Hùng Gogeta - Tư Chất 25 25
Mảnh Anh Hùng Gogeta - SS4 - Tư Chất 25 25
Mảnh Anh Hùng Jiren - Tư Chất 25 25
Mảnh Anh Hùng Vegeta Evolution - Tư Chất 25 25
Mảnh Anh Hùng Jiren Cực Hạn - Tư Chất 25 25
Mảnh Anh Hùng Goku Vô Cực-Mui 25
Mảnh Gogeta SS Blue
25
Mảnh Beerus
25
Mảnh Goku & Vegeta SS Blue
25
Mảnh Gohan & Videl 25
Mảnh Whis 25
Mảnh Beast Gohan 25
Mảnh Anh Hùng Vegetto 25
Mảnh Anh Hùng Broly 25
Mảnh Anh Hùng Quy Lão Tối Thượng 25
Mảnh Anh Hùng Kefla 25
Mảnh Anh Hùng Hit 25
Mảnh Anh Hùng Black Goku 25
Mảnh Anh Hùng Kale 25
Mảnh Anh Hùng Toppo 25
Mảnh Anh Hùng Vegeta SS4 25
Mảnh Anh Hùng Goku SS4 25
Mảnh Anh Hùng Vegeta Blue 25
Mảnh Anh Hùng Goku Blue 25

Lưu ý:

Vật phẩm [Thẻ Tầm Bảo] có thể tích luỹ