Sự Kiện: Đại Tiệc Mùa Hè.

26-04-2023

Thời Gian Sự Kiện

 • Thời gian mở trang sự kiện: 03/05/2023 lúc 09:00
 • Thời gian đóng trang sự kiện: 10/05/2023 lúc 23:59
 • Thời gian nhận lượt từ nạp thẻ: 03/05/2023 lúc 00:00
 • Thời gian kết thúc lượt nạp thẻ: 09/05/2023 lúc 23:59

Cách Chơi Sự Kiện

 • Sử dụng lượt tiến hành Mở Tiệc để thu thập Ly Bia đổi thưởng. Xem chi tiết cách kiếm tại đây Lượt Mở Tiệc
 • Sử dụng Ly Bia để tiến hành kích hoạt các bức tranh nhân vật và nhận thưởng. (Mỗi lần kích hoạt sẽ -10 Ly Bia)
 • Mỗi lượt mở Đại Tiệc sẽ tích luỹ số lần và nhận thưởng khi đạt số lần khiêu chiến tương ứng
 • Chiến Binh còn có thể sở hữu nhiều vật phẩm số lượng cực hot với giá ưu đãi tại gian hàng Ưu Đãi Mùa Hè
 • Tham gia sự kiện tại đây: Đại Tiệc Mùa Hè
Loại Lượt khiêu chiến Note
Chia sẻ trang sự kiện
Mỗi ngày chia sẻ nhận 1 lượt chơi
1 Mỗi ngày chia sẻ
Đăng nhập trang sự kiện
Mỗi ngày đăng nhập nhận 1 lượt chơi
1 Mỗi ngày đăng nhập
Chuyển vào game 18.000 VNĐ
Cứ 18K chuyển sẽ nhận 1 lượt chơi
1 Không giới hạn trong ngày
Mở tiệc 10 lần
(Hoàn trả 5 lượt mở tiệc khi hoàn thành)
5 Nhận 1 lần duy nhất
Mở tiệc 30 lần
(Hoàn trả 15 lượt mở tiệc khi hoàn thành)
15 Nhận 1 lần duy nhất

Quy Tắc Chuyển Tiền Vào Game

 • Nạp vào game ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 Lượt Chơi (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 Lượt Chơi)
 • Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)
 • Mỗi khi nạp xong có thể sẽ mất khoảng 30 phút để sự kiện cập nhật Lượt Chơi.

Chi Tiết Phần Thưởng

Phần Thưởng Mở Tiệc

 • Mỗi lần Mở Tiệc sẽ nhận ngẫu nhiên phần thưởng bên dưới
 • Riêng phần thưởng Combo sẽ nhận 1 lần duy nhất
Phần thưởng Số lượng
Ly Bia 1
Ly Bia 3
Ly Bia 5
Ly Bia 10
Ly Bia 15
Combo 'One-Star Dragon' 1
Combo 'Đại Tiệc Mùa Hè' 1
Huân Chương Chiến Binh Z 60
Huân Chương Chiến Binh Z 120
Huân Chương Chiến Binh Z 300
Mảnh Whis 1
Mảnh Gohan & Videl 1
Mảnh Beast Gohan 1
Mảnh Piccolo (Evolved) 1
 • Chi tiết phần thưởng các Combo trong quá trình Mở Đại Tiệc:
TÊN THƯỞNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
Combo 'One-Star Dragon'
Quyển Hồn One-Star Dragon 50
Chiến Hồn 5 Sao 3 Hệ 2
Vàng 24 Giờ 10
Exp Anh Hùng 24 Giờ 10
Combo 'Đại Tiệc Mùa Hè'
Mảnh One-Star Dragon 50
Chiến Hồn 6 Sao 1
Vàng 24 Giờ 10
Exp Anh Hùng 24 Giờ 10

Shop Ưu Đãi Mùa Hè

 • Sử dụng GOSU để tiến hành thanh toán các gói ưu đãi tại giao diện sự kiện
 • Mỗi gói chỉ mua 1 lần duy nhất, bao gồm cả gói miễn phí
Phần thưởng Số lượng Mệnh giá
Đạn Năng Lượng 25 Miễn Phí
Siêu Đạn Năng Lượng 5 Miễn Phí
Quyển Chiêu Mộ One-Star Dragon 5 Miễn Phí
Chip Năng Lượng 25 1000
Đá Ước Nguyện 100 1000
Đá Ước Nguyện Cao Cấp 20 1000
Quyển Tầm Bảo Cao Cấp 25 1000
Rương Chú Ấn Tự Chọn T1 10 1000
Rương Chú Ấn Tự Chọn T2 8 1000
Rương Chú Ấn Tự Chọn T3 6 1000
Chiến Hồn 6 Sao 4 1000
Rương Nguyên Tinh V 1 1000
Mảnh Anh Hùng-Ý (Siêu Hiếm) 100 1000
Mảnh Anh Hùng-Trí (Siêu Hiếm) 100 1000
Đá Thức Tỉnh 10 1000

Đại Tiệc Mùa Hè

 • Sử dụng Ly Bia đã thu thập tiến hành kích hoạt các bức tranh nhân vật. Mỗi lần kích hoạt sẽ tốn 10 Ly Bia
 • Mỗi bức tranh sẽ yêu cầu số Ly Bia khác nhau và chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất.
Phần thưởng Số lượng Yêu Cầu Ly Bia
Quyển Hồn One-Star Dragon 10
10
Quyển Hồn Beast Gohan 10
Vàng 24 Giờ 4
Exp Anh Hùng 24 Giờ 4
Phiếu Chiến Binh Z 80
20
Siêu Đạn Năng Lượng 20
Vàng 24 Giờ 6
Exp Anh Hùng 24 Giờ 6
Quà Siêu Cấp Anh Hùng UR (Chọn) 1
30
Siêu Đạn Năng Lượng 20
Ấn Ký Trưởng Lão 10
Năng Lượng Thượng Đế 60
Mảnh Anh Hùng Trí-Siêu Hiếm 50
50
Siêu Đạn Năng Lượng 20
Đá Thức Tỉnh 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 5
Mảnh Anh Hùng Ý-Siêu Hiếm 50
70
Chiến Hồn 6 Sao-Trí Ý 1
Đá Thức Tỉnh 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 6
Mảnh Anh Hùng One Star Dragon 50
100
Chiến Hồn 6 Sao 2
Rương Nguồn Năng Lượng 50
Quà Vật Liệu (Chọn) 8
Mảnh Anh Hùng One Star Dragon 50
200
Chiến Hồn 9 Sao 1
Rương Nguồn Năng Lượng 50
Quà Vật Liệu (Chọn) 10

Phần Thưởng Tích Luỹ Nhận Quà

Tích Luỹ Cá Nhân

 • Dựa vào số lượt Mở Tiệc để tiến hành nhận thưởng khi đạt mốc tương ứng
 • Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất và không reset khi đạt mốc tối đa
Phần thưởng Số lượng Mốc lượt
Kim Cương 5000
10
Siêu Đạn Năng Lượng 10
Đạn Năng Lượng 10
Quà Vật Liệu (Chọn) 2
Quyển Hồn One Star Dragon 25
15
Siêu Đạn Năng Lượng 10
Đạn Năng Lượng 20
Quà Vật Liệu (Chọn) 3
Quyển Hồn One Star Dragon 25
20
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 2
Siêu Đạn Năng Lượng 10
Quà Vật Liệu (Chọn) 5
Quà Anh Hùng Siêu Cấp UR (Chọn) 1
30
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 4
Siêu Đạn Năng Lượng 20
Quà Vật Liệu (Chọn) 6
Mảnh Anh Hùng Beerus 50
50
Rương Nguyên Tinh-V 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 8
Mảnh Anh Hùng Whis 50
70
Rương Nguyên Tinh-V 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 10
Mảnh Anh Hùng Beast Gohan 50
100
Rương Nguyên Tinh-V 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 15
Mảnh Anh Hùng One Star Dragon 100
200
Rương Nguyên Tinh-V 2
Đá Thức Tỉnh 10
Quà Vật Liệu (Chọn) 20

Tích Luỹ Toàn Server

 • Dựa vào số lượt đã Mở Tiệc toàn server để tiến hành trao thưởng
 • Phần thưởng sẽ cộng dồn tới mức cao nhất đạt được
Phần Thưởng Số Lượng Mốc
Quà Mảnh 3 Hệ (Chọn) 2
10000
Đá Đột Phá 10000
Vàng 24 Giờ 1
Exp Anh Hùng 24 Giờ 1
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 2
20000
Chiến Hồn 6 Sao 3 Hệ 2
Vàng 24 Giờ 2
Exp Anh Hùng 24 Giờ 2
Siêu Đạn Năng Lượng 20
40000
Chiến Hồn 6 Sao- Trí Ý 2
Vàng 24 Giờ 4
Exp Anh Hùng 24 Giờ 4
Mảnh Anh Hùng-Ý (Siêu Hiếm) 50
70000
Chiến Hồn 9 Sao-Ý 2
Vàng 24 Giờ 6
Exp Anh Hùng 24 Giờ 6
Mảnh Anh Hùng-Trí (Siêu Hiếm) 50
100000
Đá Thức Tỉnh 10
Vàng 24 Giờ 8
Exp Anh Hùng 24 Giờ 8

Phần Thưởng Đua Top Mở Tiệc

 • Dựa vào số lượt mở tiệc để tiến hành xếp hạng
 • Tối thiểu khiêu chiến 50 lượt để được vào bảng xếp hạng
 • Khi sự kiện kết thúc trao quà trong vòng 24 tiếng.
Phần Thưởng Số Lượng Yêu Cầu Lượt Mở Tiệc Hạng
Mảnh One Star Dragon 150
200
1
Mảnh Anh Hùng Piccolo (Evolved) 100
Chiến Hồn 10 Sao 1
Rương Nguyên Tinh VI 1
Mảnh One Star Dragon 100
100
2
Mảnh Anh Hùng Piccolo (Evolved) 50
Chiến Hồn 10 Sao Trí-Ý 1
Rương Nguyên Tinh VI 1
Mảnh One Star Dragon 50
70
3
Mảnh Anh Hùng Piccolo (Evolved) 50
Chiến Hồn 10 Sao 3 Hệ 1
Rương Nguyên Tinh VI 1
Mảnh Beast Gohan 50
50
4 - 10
Mảnh One Star Dragon 50
Chiến Hồn 9 Sao 1
Rương Nguyên Tinh VI 1