Thông Tin Sự Kiện 05/04 - 11/04.

30-03-2023

I. Sự Kiện Ra Mắt Gohan Beast

 • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 05/04
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 11/04
 • Thông tin tướng từng máy chủ
Máy Chủ Sự Kiện Anh Hùng Tư Chất 25
1 - 72 Gohan Beast
73 - 84 Whis
85 - 88 Gogeta SS Blue
89 - 91 Gohan & Videl
92 - 96 Beerus
97 - 101 Goku & Vegeta SS Blue
102 - 104 Gogeta SS Blue
105 Goku Vô Cực MUI
106 - 110 Jiren Cực Hạn
111 - 112 Vegeta Evolution
113 - 114 Jiren
115 - 116 Gogeta SS4
117 - 118 Zamasu Hợp Thể
119 - 120 Chưa có

II. Khiêu Chiến Gohan Beast

 

III. Phúc Lợi Cuối Tuần

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 08/04

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 10/04

Nội dung chi tiết:

 • 1. Mỗi ngày sẽ nhận 1 phần thưởng tại giao diện sự kiện
 • 2. Khi qua ngày mà không nhận thì sẽ không nhận lại được quà ngày đó.

IV. Lịch Luyện Thám Hiểm

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 03/04

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 09/04

Nội dung chi tiết:

Hệ Thống Nhiệm Vụ

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 8 loại nhiệm vụ để các Chiến Binh hoàn thành.
 • Sau khi hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào sẽ nhận được số lượng "Xu Thám Hiểm" của nhiệm vụ đó.
 • Mỗi ngày sẽ tiến hành làm mới nhiệm vụ (giữ nguyên nhiệm vụ chỉ reset tiến độ).
 • Khi hết 7 ngày sẽ có danh sách nhiệm vụ mới.

Hệ Thống Cửa Hàng

 • Khi tích lũy được số lượng "Xu Thám Hiểm" nhất định và dùng để đổi thưởng trong cửa hàng
 • Khi hết thời gian đổi thưởng sẽ làm mới hạn đổi của từng món trong cửa hàng này và reset toàn bộ "Xu Thám Hiểm" mỗi tuần

Chú ý: 

 • Tham gia miễn phí: tối đa nhận 350 điểm / tuần
 • Tham gia trả phí: tối đa nhận 245 điểm / tuần
 • Tổng tối đa điểm nhận: 595 điểm / tuần.

Phần thưởng hấp dẫn nhất: Qùa Anh Hùng UR

V. Xếp Hạng Hạn Giờ

Kích hoạt khi tài khoản vượt ải 3 - 24 hoàn tất

Nhiệm Vụ Treo Giải

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 06/04

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 12/04

Nội dung chi tiết:

 • Mỗi lần hoàn thành 1 nhiệm vụ treo giải sẽ được nhận 10 điểm.
 • Khi đạt điểm chỉ định sẽ nhận thưởng tại mốc tương ứng.

Anh hùng kỳ này: Bergamo

Đổi Vàng

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 06/04

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 12/04

Nội dung chi tiết:

- Đổi Miễn Phí = 5 điểm / lần

- Tiêu hao 50 Kim Cương = 10 điểm / lần

- Tiêu hao 100 Kim Cương = 15 điểm / lần.

- Khi điểm đạt mốc nhất định sẽ nhận thưởng

Anh hùng kỳ này: Kibito

VI. Đổi Hạn Giờ

Thống Trị Vũ Trụ

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 06/04

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 12/04

Nội dung chi tiết:

 • Tham gia tính năng [Thống Trị Vũ Trụ] sẽ có tỷ lệ nhận thưởng đạo cụ đặc biệt.
 • Sử dụng đạo cụ này để đổi thưởng tại cửa hàng

Anh hùng kỳ này: Cooler

VII. Chiêu Mộ Hạn Giờ

Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 05/04

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 11/04

Nội dung chi tiết:

Danh Sách Tướng Tâm Nguyện

 • Trong thời gian này, Chiến Binh chọn 1 trong các anh hùng sau để tiến hành chiêu mộ (có thể chọn lại anh hùng khác) để chiêu mộ.
 • Trong 7 ngày, Chiến Binh sẽ có 130 lượt sử dụng Kim Cương để Chiêu Mộ. Mỗi 9 tiếng sẽ có 1 lượt chiêu mộ miễn phí.
 • Khi hết Kim Cương sẽ tiến hành sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chip Năng Lượng" (có thể tích lũy cho sự kiện lần sau)
 • Tại giao diện [Ưu Đãi Chiêu Mộ], mỗi ngày nhận miễn phí 1x [Chip Năng Lượng]

Ngoài ra, khi chiêu mộ đủ 150 lần sẽ chắc chắn ra anh hùng đã chọn.

STT ANH HÙNG
1 Goku - SS Blue
2 Vegeta SS Blue
3 Goku SS4
4 Vegeta SS4
5 Vegetto
6 Broly Siêu Saiyan
7 Quy Lão Tối Thượng
8 Black Goku
9 Toppo Hủy Diệt
10 Toppo
11 Kefla
12 Kale
13 Hit
14 Broly

Ngoài ra khi chiêu mộ đạt mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng giá trị:

Lượt Rút Thẻ Quà 1 Số lượng quà 1
50 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
100 Siêu Đạn Năng Lượng 3
150 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
250 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
300 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
380 Anh Hùng Tự Chọn 1
520 Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) 1
680 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1
800 Chiến hồn Tinh Anh+ 1
1000 Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện 1

Nạp Đơn

 • Mỗi khi nạp bất kỳ gói nạp nào và đúng giá tiền yêu cầu tại mục Nạp Đơn sẽ nhận thêm phần thưởng hấp dẫn
 • Mệnh giá bao gồm: 219.000 - 329.000 - 699.000 - 1.099.000 - 2.199.000
 • Tại mỗi mốc nạp sẽ có hạn nhận thưởng khác nhau

Lưu ý: Gói nạp mua tại bất kì đâu miễn có mệnh giá yêu cầu sẽ nhận được thưởng tại giao diện này

Nhà Tâm Nguyện

 • Mỗi ngày có thể nhận 30 Đá Tâm Nguyện miễn phí trong thời gian sự kiện diễn ra.
 • Sử dụng Đá Tâm Nguyện và vật phẩm yêu cầu thêm để đổi các phần quà giá trị
 • Đá Tâm Nguyện: có thể tích lũy qua mỗi tuần sự kiện

Tướng đổi kì này: 

STT ĐÁ TÂM NGUYỆN TƯỚNG QUY ĐỔI TƯỚNG NHẬN Thời gian mở ẢNH
1 1400 Son Goku SS1 Gogeta Máy chủ 8 -14 ngày 
2 600 Black Goku Zamasu Hợp Thể Máy chủ 15 - 21 ngày
3 600 Goku SS Blue Goku Bản Năng Vô Cực Máy chủ 22 - 28 ngày
4 600 Toppo Jiren Máy chủ 29 - 35 ngày
5 600 Son Goku SS4 Gogeta SS4 Máy chủ 36 - 42 ngày
6 600 Toppo Huỷ Diệt Vegeta Evolution Máy chủ 43 - 49 ngày
7 600 Kefla Goku Vô Cực MUI Máy chủ 50 - 56 ngày
8 600 Kale Beerus Máy chủ 57 - 63 ngày
9 1000 Broly Gogeta SS Blue Máy chủ 64 - 70 ngày

Chúc Phúc Đồng Hành

 • Sử dụng vật phẩm "Thủy Tinh Chúc Phúc" để Chúc Phục và nhận thưởng ngẫu nhiên
 • Khi tất cả phần thưởng trên cây được nhận hết sẽ làm mới
 • Đồng Hành Kì Này: Mảnh Kaio