XÍ NGẦU MAY MẮN.

26-10-2022

Thời Gian Sự Kiện

Thời gian bắt đầu: 04/01/2023 lúc 10:00

Thời gian kết thúc: 10/01/2023 lúc 23:59

Nội Dung Sự Kiện

Tham gia ngay tại: https://chienbinhtruyenthuyet.vn/su-kien/xuc-xac-may-man

Lắc Xí Ngầu Nhận Quà

  • Tổng cộng sẽ có 16 ô trên bàn chơi, trong đó bao gồm:

+ Ô phần thưởng item trong game ( tổng cộng 12 ô )

+ Ô bắt đầu (1 ô)

+ Ô may mắn (1 ô) - tiến 1 hoặc 2 bước (tỷ lệ 50% - 50%)

+ Ô đen đủi (1 ô) - lùi 1 hoặc 2 bước (tỷ lệ 50% - 50%)

+ Ô Jackpot Kim Cương (1 ô) (sau khi có người trúng thưởng reset về 1000 Kim Cương)

  • Quy tắc ô Jackpot Kim Cương

+ Khởi đầu mặc định rương Jackpot Kim Cương là 1000

+ Mỗi user khi tiến hành lắc xí ngầu sẽ góp vào 10 Kim Cương vào ô Jackpot chung.

+ Khi có 1 user may mắn đi vào ô Jackpot sẽ nhận toàn bộ số Kim Cương đã tích lũy chung.

+ Nhận xong sẽ reset thưởng Kim Cương thành 1000 KC

  • Quy tắc ô chức năng May Mắn & Đen Đủi

+ May mắn: Khi di chuyển vào ô này, người chơi sẽ có tỷ lệ may mắn tiến 1 hoặc 2 bước. Nhận thưởng sau khi tiến 1 hoặc 2 bước

+ Đen đủi: Khi di chuyển vào ô này, người chơi sẽ có tỷ lệ may mắn lùi 1 hoặc 2 bước. Nhận thưởng sau khi lùi 1 hoặc 2 bước

  • Quy tắc hoàn thành vòng

+ Khi người chơi hoàn thành 1 vòng và di chuyển qua hoặc đứng tại ô Start là được tính hoàn thành 1 vòng chơi

+ Đồng thời tích lũy mốc hoàn thành vòng chơi để nhận thưởng tại các mốc cố định.

  • Quy tắc nhận thưởng vòng chơi

+ Mỗi khi hoàn thành 1 vòng chơi sẽ được tích lũy số lần và nhận thưởng tại mốc chỉ định.

+ Khi người chơi nhận thưởng tại mốc cao nhất sẽ tiến hành reset lại các mốc thưởng. Lúc này người chơi có thể nhận lại thưởng khi tham gia tích lũy lại các mốc hoàn thành vòng.

Ví dụ: Người chơi A nhận mốc 150 hoàn thành vòng, sau đó trò chơi sẽ reset mốc thưởng toàn bộ. Người chơi A cần hoàn thành 1 vòng để nhận lại thưởng tại mốc "Hoàn thành 1 vòng chơi"

+ Người chơi cần nhận thưởng lần lượt theo thứ tự các mốc hoàn thành vòng.

Cách Kiếm Xúc Xắc

Xúc Sắc Nhận Loại Lưu ý
1 Đăng Nhập Sự Kiện
(Đăng nhập sự kiện mỗi ngày)
Mỗi Ngày
1 Chia Sẻ Sự Kiện
(Chia sẻ trang sự kiện mỗi ngày)
Mỗi Ngày
1 Dùng 60 Gosu mua Xúc Xắc
(Dùng trực tiếp gosu mua | 60 gosu = 1 xúc xắc)
Cho phép tuỳ chỉnh số lượng xúc xắc mua
Tùy chỉnh số lượng xúc xắc

Phần Thưởng

Phần Thưởng Lắc Xí Ngầu

Phần Quà Số Lượng Thứ Tự Ô Loại
Ô BẮT ĐẦU 1 Chức năng ô thưởng
Đá Thức Tỉnh 1 2 Thưởng trong game
Chiến Hồn 5 Sao-Ý 1 3 Thưởng trong game
Chiến Hồn 5 Sao-Trí 1 4 Thưởng trong game
Đạn Năng Lượng 2 5 Thưởng trong game
Ô MAY MẮN (TIẾN 1 HOẶC 2 BƯỚC) | Tỷ lệ 50-50 6 Chức năng ô thưởng
Đá Ước Nguyện 1 7 Thưởng trong game
Siêu Đạn Năng Lượng 1 8 Thưởng trong game
Chiến Hồn 5 Sao-Kỹ 1 9 Thưởng trong game
JACKPOT KIM CƯƠNG (Khởi đầu 1000 Kim Cương) 10 Chức năng ô thưởng
Chiến Hồn 5 Sao-Thể 1 11 Thưởng trong game
Quyển Tầm Bảo 1 12 Thưởng trong game
Ô ĐEN ĐỦI (LÙI 1 HOẶC 2 BƯỚC) | Tỷ lệ 50-50 13 Chức năng ô thưởng
Chiến Hồn 5 Sao-Tốc 1 14 Thưởng trong game
Quà Mảnh 3 Hệ (Chọn) 1 15 Thưởng trong game
Chip Năng Lượng 1 16 Thưởng trong game

Tích Lũy Hoàn Thành Vòng Chơi

+ Reset không giới hạn mỗi khi nhận thưởng hoàn tất mốc cao nhất

+ Nhận thưởng lần lượt các mốc từ thấp tới cao

Phần Quà Số Lượng Số Vòng
Đạn Năng Lượng 15
1
Đá Đột Phá 1000
Vàng 8 Giờ 1
Exp Anh Hùng 8 Giờ 1
Siêu Đạn Năng Lượng 10
2
Đá Đột Phá 1000
Vàng 12 Giờ 1
Exp Anh Hùng 12 Giờ 1
Chip Năng Lượng 10
3
Quyển Tầm Bảo Cao Cấp 5
Vàng 24 Giờ 1
Exp Anh Hùng 24 Giờ 1
Đá Tâm Nguyện 300
4
Thuỷ Tinh Chúc Phúc 3
Vàng 24 Giờ 2
Exp Anh Hùng 24 Giờ 2
Anh Hùng SSR 3 Hệ 1
5
Quà Mảnh 3 Hệ (Chọn) 2
Vàng 24 Giờ 3
Exp Anh Hùng 24 Giờ 3
Quà Anh Hùng UR 1
10
Quà Mảnh 3 Hệ (Chọn) 3
Vàng 24 Giờ 4
Exp Anh Hùng 24 Giờ 4
Chiến Hồn 6 Sao 3 Hệ 1
15
Đá Ước Nguyện Cao Cấp 12
Vàng 24 Giờ 5
Exp Anh Hùng 24 Giờ 5
Mảnh Anh Hùng Siêu Hiếm-Ý 50
30
Chiến Hồn 6 Sao 3
Vàng 24 Giờ 6
Exp Anh Hùng 24 Giờ 6
Mảnh Anh Hùng Siêu Hiếm-Trí 50
50
Đá Thức Tỉnh 5
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 5
Chiến Hồn 9 Sao 2
100
Đá Thức Tỉnh 10
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 5
Quà Vật Liệu (Chọn) 10
Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) | Có Gogeta SS Blue 1
150
Đá Thức Tỉnh 15
Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 10
Quà Vật Liệu (Chọn) 15

Đua Top Hoàn Thành Vòng Chơi

+ Trao thưởng sau khi sự kiện kết thúc

+ Người chơi cần liên hệ Fanpage để chọn tướng mong muốn nếu chọn phần thưởng "Mảnh Tướng Tuỳ Chọn" (nếu chọn)

+ Mảnh Anh Hùng Whis sẽ được trao sau khi game cập nhật tướng Whis thành công.

Phần Quà Số Lượng Hạng
Mảnh Anh Hùng Whis hoặc Mảnh Tướng Tuỳ Chọn 150
1
Chiến Hồn 10 Sao 2
Rương Nguyên Tinh-VI 1
Siêu Đạn Năng Lượng 50
Mảnh Anh Hùng Whis hoặc Mảnh Tướng Tuỳ Chọn 100
2
Chiến Hồn 10 Sao 1
Rương Nguyên Tinh-VI 1
Siêu Đạn Năng Lượng 50
Mảnh Anh Hùng Whis hoặc Mảnh Tướng Tuỳ Chọn 50
3
Chiến Hồn 9 Sao 1
Rương Nguyên Tinh-VI 1
Siêu Đạn Năng Lượng 40
Mảnh Anh Hùng Whis hoặc Mảnh Tướng Tuỳ Chọn 50
4 - 10
Chiến Hồn 9 Sao Trí Ý 1
Rương Nguyên Tinh-V 1
Siêu Đạn Năng Lượng 30

Mốt số hình ảnh quà tặng

   

Thông tin kỹ năng Whis

Kỹ Năng 1: Mở Đầu Huỷ Diệt

Tấn công kẻ địch ở 2 hàng cuối cùng gây 7 tầng ST bằng 257% lực Công, có tỷ lệ 40% giảm 16.3% Thủ và 13.7% Kháng Bạo của mục tiêu, duy trì 2 lượt và có tỷ lệ ngẫu nhiên 45% giải trừ 2 trạng thái buff trên người mục tiêu.

Kỹ Năng 2: Thiên Sứ Trị Liệu

Hồi sinh cho 1 đơn vị đã tử vong phe ta và hồi HP bằng 57.1% giới hạn HP mục tiêu, nếu không có mục tiêu cần hồi sinh sẽ hồi HP bằng 63.4% Lực Công của đơn vị có HP thấp nhất, và trở thành khiên giảm ST của phe ta, khiên này có thể triệt tiêu ST bằng 128.1% Lực Công của Whis và mục tiêu sở hữu khiên này khi bị tấn công sẽ giảm 18% Lực Công của người tấn công, duy trì 2 lượt.

Kỹ Năng 3: Nghịch Chuyển Thời Gian

HP tăng 15% ở lượt đấu đầu tiên, ngẫu nhiên giải trừ tất cả hiệu quả buff của 3 đơn vị địch; khi có đồng đội mất bắt buộc hoàn tác thời gian, hồi phục HP của đồng đội này trở về trạng thái trước khi mất HP và xóa tất cả hiệu quả debuff, mỗi 4 được kích hoạt 1 lần.

Kỹ Năng 4: Phạm Vi Thiên Sứ

Miễn ST tăng 15.8%. Khi Whis ra trận tất cả thành viên phe ta tăng tỷ lệ hồi Nộ 18%. Khi bị Tank tấn công sẽ đánh cắp của đối phương 4.5% Thủ cho bản thân. Khi bị Đấu Sĩ, Khí Sư hoặc Hỗ Trợ tấn công sẽ đánh cắp 3.1% Công cho bản thân, tối đa tích lũy 4 tầng trong 2 lượt.