HỆ THỐNG ĐỒNG HÀNH Chiến Binh Truyền Thuyết - Game Đấu Tướng Chuẩn Dragonball

HỆ THỐNG ĐỒNG HÀNH.

26-05-2022

QUY TẮC KÍCH HOẠT

Để mở chức năng [Đồng Hành], các Chiến Binh cần đạt đủ 2 điều kiện sau:

+ Thám hiểm đạt chương 8 - 9

+ Số ngày mở server đạt 10 ngày

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐỒNG HÀNH

KAME HOUSE

- Tại đây Chiến Binh có thể xem tất cả Đồng Hành theo bản update mới nhất của game.

- Mảnh Ghép của các Đồng Hành có thể kiếm thông qua

+ Ước Nguyện

+ Tiệm Đồng Hành

+ Sự Kiện Chiêu Mộ Hạn Giờ

- Cấp Kame House càng cao thì có thể mua được nhiều vật phẩm quý hiếm ở Tiệm Đồng Hành

- Để tăng cấp Kame House cần: Triệu Hồi Đồng Hành hoặc Tăng Cấp Sao Đồng Hành để sẽ nhận được exp kame house.

- Khi thu thập và tăng cấp đồng hành sẽ cấp thuộc tính tất cả anh hùng.

BỒI DƯỠNG ĐỒNG HÀNH

- Mỗi Đồng Hành sẽ có các kỹ năng khác nhau, độ xịn của kỹ năng tương ứng với rank mà Đồng Hành sở hữu.

- Mỗi lần tăng sao cho Đồng Hành sẽ cần mảnh ghép của đồng hành đó và tín vật tình bạn.

- Những đạo cụ này có thể kiếm thông qua: Ước Nguyện hoặc Tiệm Đồng Hành, Sự Kiện.

- Tăng sao thành công sẽ nâng hiệu quả kỹ năng mà Đồng Hành đang có.

- Ngoài ra mỗi đồng hành sẽ tăng thêm các chỉ số cho các anh hùng khi ra trận bằng cách thắp sáng các buff thuộc tính.

- Cây thuộc tính sẽ có đầy đủ tất cả vai trò anh hùng ( tank, hỗ trợ, khí sư và đấu sĩ) và thuốc tính quan trọng (Công, Chính Xác, Hp, Thủ, Bạo Kích, Phá Thủ,...)

- Thắp sáng theo thứ tự của cây từ trên xuống dưới.

- Có thể xem tổng thuộc tính mà mình đã thắp sáng tại giao diện

TIỆM ĐỒNG HÀNH

Sử dụng đạo cụ "Hồn Thạch Đồng Hành" để mua đồ trong cửa hàng

Mỗi vật phẩm sẽ có giới hạn mua khác nhau và sẽ reset khi hết thời gian làm mới

"Hồn Thạch Đồng Hành": Kiếm thông qua tính năng KHU RỪNG ĐÁNG SỢ

Cáp Kame House càng cao mua nhiều vật phẩm giá trị

ƯỚC NGUYỆN

Hệ thống Ước Nguyện sẽ có 2 loại: Thường & Cao Cấp

Loại Thường sẽ sử dụng đạo cụ "Đá Uớc Nguyện" để tiến hành nhận thưởng ngẫu nhiên.

Loại Cao Cấp sẽ sử dụng đạo cụ "Đá Uớc Nguyện Cao Cấp" để tiến hành nhận thưởng ngẫu nhiên.

Mỗi loại trước khi ước nguyện sẽ chọn phần thưởng mong muốn tại giao diện "Tâm Nguyện" (có thể tùy chỉnh đổi bất cứ lúc nào).

Mỗi lần ước nguyện ngoài nhận thưởng ngẫu nhiên sẽ nhận thêm điểm Nguyện Lực.

Nguyện Lực: Khi ước nguyện 350 lần chưa ra đạo cụ Tâm Nguyện thì điểm này sẽ đầy. Khi điểm này đầy lần rút thưởng tiếp theo chắc chắn ra vật phẩm Tâm Nguyện.

Những phần thưởng giá trị sau khi trúng thưởng sẽ không thể nhận thêm nữa. (cho đến khi làm mới)

Mỗi 9 phút sẽ có 1 lần làm mới miễn phí hoặc sử dụng Kim Cương để làm mới vật phẩm.

KHU RỪNG ĐÁNG SỢ

GIỚI THIỆU CHUNG

Mỗi kỳ mở sẽ dựa vào số liệu của server đó để chọn ra 7 người chơi mạnh nhất làm Ảo Ảnh Đáng Sợ.

Người chơi có thể khiêu chiến Ảo Ảnh không giới hạn số lượt để thu thập số sao và nhận thưởng siêu xịn.

Thu thập toàn bộ sao là mục tiêu của mỗi lần chiến đấu.

Dựa vào số lượng sao để càn quét mỗi ngày và cũng dựa vào tổng số sao mỗi người để xếp hạng.

CÁCH CHƠI

- Tính năng yêu cầu sử dụng 2 đội hình (khuyến nghị Chiến Binh sử dụng tính năng Tháp Karin để phát triển đội hình 2)

- Chọn 1 trong 7 anh hùng ảo ảnh để tiến hành Khiêu Chiến.

- Mặc định khi khiêu chiến không dùng "năng lực cộng thêm" và tiêu diệt hết địch sẽ nhận tối đa 3 *.

- Năng Lực Cộng Thêm: sẽ tăng thêm độ khó cho các Anh Hùng Ảo Cảnh (địch). 

- Để tăng thêm sao của mỗi anh hùng ảo cảnh thì Chiến Binh cần tự tăng thêm độ khó bằng cách tự chọn độ khó tại "Năng Lực Cộng Thêm".

- Tối đa mỗi anh hùng ảo ảnh sẽ nhận 15 sao. Vậy tổng 7 anh hùng ảo ảnh sẽ nhận tối đa 105 sao.

Ví dụ: Hiện tại Bulma đã chiến thắng lần đầu và nhận tối đa 3 sao. Bulma muốn nhận thêm 3 sao tại anh hùng ảo cảnh này thì phải chọn 1 buff thêm sức mạnh gái trị 3 sao. Nếu hoàn thành tiêu diệt hết địch sẽ nhận thêm 3 sao này nâng tổng thành 6 sao. 

- Tích lũy số sao nhận được để nhận thêm thưởng giá trị.

- Dựa vào số sao tích lũy có được sẽ có thể càn quét ra thêm phần thưởng. Sao càng cao thì càn quét thưởng càng lớn.

- Số sao tích lũy được sẽ xếp hạng theo thứ tự cao đến thấp.